הרב שמואל אליהו

יהודים חוזרים להתיישב בארץ ישראל, ואירופה מסייעת לאויביהם

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt