הרב שמואל אליהו

יום גילוי אהבת עולם "ושמתיך כחותם כי בך בחרתי"

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt