הרב שמואל אליהו

יום ד' ער"ח תפילה להסרת הקורנה – מצוות עשה להשתתף

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt