הרב שמואל אליהו

יום הילולת הרב אליהו זצ"ל – האדם הוא הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א