הרב שמואל אליהו

יום של גשמים אפילו פרוטה שבכיס מתברכת

י"ז חשוון תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt