הרב שמואל אליהו

יוצאים לחרות – מחזירים את החטופים

כ"ה אדר ב' התשפ"ד(04/04/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א