הרב שמואל אליהו

יותר טוב ללמוד דרך הראש מללמוד דרך הרגלים

ז' אלול תשפ"א

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt