הרב שמואל אליהו

י"ז בתמוז – זרקנו מתנות טובות והתהפכו עלינו, אז והיום

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt