הרב שמואל אליהו

יעקב למד מברכות אביו שצריך להשתמש בידי עשו

כ"ד כסלו התשפ"ג(18/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt