הרב שמואל אליהו

יציאת מצרים קדמה יותר מאלף שנים לדמוקרטיה

כ' אדר התשפ"ג(13/03/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt