הרב שמואל אליהו

ירושלים מקום חיבור שמים וארץ

ט"ז שבט תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt