הרב שמואל אליהו

"ירושלים נויו של עולם". כשמדינת ישראל פורחת – העולם פורח

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt