הרב שמואל אליהו

ירושת הארץ תלויה בשמירת הלשון

כ"ה תמוז תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt