הרב שמואל אליהו

יתגדל ויתקדש, בזמן הגאולה שמתקדמת בכל שעה ושעה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt