שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

כוונה בתפילה

ט"ז טבת תשע"ט
ראשי פרקים

שיתוף

ראשי פרקים

שיתוף

hse.org.il.txt