הרב שמואל אליהו

כוונות האר"י להדלקת נרות חנוכה במילים שלנו

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)
תגיות:
חנוכה

שיתוף

שיתוף

תגיות:
חנוכה

שיתוף

hse.org.il.txt