הרב שמואל אליהו

כוחו המיוחד של מרן רבי יוסף קארו זצוק"ל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt