הרב שמואל אליהו

"כי נפול תפול לפניו" מכה גוררת מכה באיראן

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt