שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

כל המוסר נפשו לישראל זוכה לכבוד ולגדולה

כ"א כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt