לשידור חי | תפילת הודיה עולמית ←

כל המוסר נפשו לישראל זוכה לכבוד ולגדולה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt