הרב שמואל אליהו

כל הסיבות הטובות בגללם צריך יהודי לעלות לארץ ישראל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt