הרב שמואל אליהו

כל העולם בזוגיות צמחים, דגים, עופות, זוחלים, יונקים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt