הרב שמואל אליהו

כל מי שירושלים חשובה לו – זוכה ורואה היום בשמחתה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt