הרב שמואל אליהו

כמה מכוניות שרופות זו נקמה מוצדקת?

ו' אדר התשפ"ג(27/02/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א