הרב שמואל אליהו

כמה פעמים מתפללים על קיבוץ גלויות בתפילת שחרית?

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt