הרב שמואל אליהו

כמות הפירות בסדר טו בשבט

י' שבט תשע"ו

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt