הרב שמואל אליהו

כשאומרים "זוכר חסדי אבות" – לכוון על הברית החסד והשבועה שנשבע לאבותינו

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt