הרב שמואל אליהו

כשאנו נראה ונשמח על קיבוץ גלויות – ישבחו לה' כל יושבי תבל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt