הרב שמואל אליהו

כשהיו חלשים "ה' ילחם לכם" וכשהיו חזקים "ארדוף אויבי ואשיגם"

ו' שבט תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt