הרב שמואל אליהו

כשעם ישראל נגאל גם שם ה' נגאל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt