הרב שמואל אליהו

לא להבעיר אסמים מחדש

כ"ב אדר ב' התשפ"ד(01/04/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א