הרב שמואל אליהו

לבחור נשיא שמביא שלום, ולא שנכנע לרשע

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt