הרב שמואל אליהו

לדמותו של הרה"ג מרדכי שטרנברג זצוק"ל

כ"ד כסלו התשפ"ג(18/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt