הרב שמואל אליהו

להדבק ביצחק ורבקה – שורש הצחוק, השמחה, ההתחדשות והברכה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א