הרב שמואל אליהו

להודות על הניסים הנסתרים כמו על הניסים הגלויים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt