הרב שמואל אליהו

להודות על ניסי המלחמה לפני כל תפילה

כ"ז טבת התשפ"ד(08/01/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt