הרב שמואל אליהו

להיות חלק ממצוות יישוב הארץ

כ"ז כסלו התשפ"ד(10/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א