הרב שמואל אליהו

להלחם או לסמוך על הנס?

כ"ב אייר התשפ"ד(30/05/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt