הרב שמואל אליהו

להרגיש את קדושת פירות ארץ ישראל

ט"ו שבט התשפ"ג(06/02/2023)
תגיות:
ט"ו בשבט

שיתוף

שיתוף

תגיות:
ט"ו בשבט

שיתוף

hse.org.il.txt