הרב שמואל אליהו

להתמגן או לתקוף? תשאלו את מתתיהו החשמונאי

ב' כסלו התשפ"ד(15/11/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt