הרב שמואל אליהו

להתפלל על שידוכים טובים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt