הרב שמואל אליהו

להתקדם בחיים ועם זה להיות ענווים

ב' חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt