הרב שמואל אליהו

לחתור למטרה – שיעור בעקבות עלייתו של פולארד

ט"ו טבת תשפ"א

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt