הרב שמואל אליהו

לימוד תורה בעיניים של מח"ט | אקטואליה יהודית לפרשת חיי שרה תשפ"ד

כ"ח חשון התשפ"ד(12/11/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א