הרב שמואל אליהו

לכוון היטב בתפילה ובברכת המזון על שבירת על הגויים

כ"ג ניסן התשפ"ד(01/05/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt