הרב שמואל אליהו

ללמוד מירמיה שאמר- "ליבי למואב כחללים יהמה"

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt