לשידור חי | תפילת הודיה עולמית ←

למה אומרים "מתיר אסורים" בברכת הגשמים?

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt