הרב שמואל אליהו

למה חשבו חכמים לקרוא פרשת בלעם כל יום?

ו' תמוז תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt