הרב שמואל אליהו

למה כל כך שמחים, במיוחד בפורים של ירושלים

ט"ו אדר ב' תשפ"ב

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt