הרב שמואל אליהו

למה כתוב 18 פעמים שה' הוציאנו ממצרים ביד חזקה?

כ"ט ניסן התשפ"ג(20/04/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א