הרב שמואל אליהו

למה נבחרה המנורה לסמל מדינת ישראל?

כ"ו כסלו התשפ"ג(20/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א